Photo by: Želimir Gržančić

 

tKO SMO

Stenella consulting d.o.o. konzultantska je tvrtka čije su aktivnosti usmjerene prema očuvanju prirode. Tvrtku je osnovala Ana Štrbenac, dipl.inž. biologije, M.Sc. (Management of Protected Areas) u listopadu 2017.

Stenella consulting pruža kvalitetno stručno znanje temeljeno na dugogodišnjem iskustvu i praksi, kao podrška naporima na očuvanju prirode u području Sredozeljma i šire.

Ključne kompetencije tvrtke uključuju: dugogodišnje profesionalno iskustvo u području zaštite okoliša, sa naglaskom na očuvanje bioraznolikosti i zaštitu prirode na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivuo; dugogodišnje profesionalno iskustvo u poboljšanju pravnih, institucionalnih i ostalih aspekata za jačanje kapaciteta u području zaštite prirode; dugogodišnje profesionalno iskustvo na području zaštite i upravljanja vrstama, posebno primjenom zahtjeva Direktive o staništima (92/43 / EEZ) u novoj državi članici EU; Specifično znanje o organiziranju inventarizacije i monitoringa te očuvanju i upravljanju vrstama; iskustvo u pripremi, sveukupnoj koordinaciji i provedbi projekata financiranih iz različitih pretpristupnih fondova EU; Iskustvo u kreiranju politika zaštite prirode usklađenih sa zahtjevima EU, uključujući strateško planiranje, pripremu planova upravljanja biološkom raznolikošću i ocjenu učinkovitosti upravljanja; Iskustvo u olakšavanju i posredovanju na sastancima (radionice, fokusne grupe itd.) s različitim dionicima u zaštiti prirode, uključujući lokalne i regionalne vlasti, akademske organizacije, vlasnike zemljišta i poljoprivrednike, medije, itd.; Izvrsno znanje o zaštiti prirode u regiji jugoistočne Europe i dobri kontakti sa djelatnicima sektora zaštite okoliša i prirode i međunarodnim organizacijama koje djeluju u regiji.

Osim kompetencija vezanih za zaštitu prirode, Stenella consulting posjeduje izvrsno znanje i iskustvo u različitim uslugama informacijske tehnologije s posebnim naglaskom na Geografske informacijske sustave (GIS), uključujući upravljanje, administraciju, vizualizaciju, objavljivanje i naprednu analizu geoprostornih podataka, kao i razvoj i dizajn web stranica (Sustava za upravljanje web sadržajem) (CMS)) te razvoj i usluge marketinga na društvenim mrežama.

Vizija
misijA

Photo by: Ivan Bagić

 

ŠTO radimo

Stručne usluge savjetovanja u zaštiti prirode s fokusom na sve aspekte očuvanja vrsta

Izrada strateških i ostalih planskih dokumenata i evaluacija učinkovitosti, posebno izrada planova upravljanja vrstama i analiza učinkovitosti upravljanja te izrada i analiza učinka planskih dokumenata međunarodnih i nacionalnih organizacija

Izrada izvješća vezanih uz stanje i očuvanost prirode i dijelova prirode na međunarodnoj i nacionalnoj razini

Osmišljavanje tematskih sadržaja za promociju turizma i očuvanja prirode

Savjetodavne usluge vezane uz politiku očuvanja prirode, posebno na području Južne i Istočne Europe

Savjetodavne usluge vezane uz suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama u području očuvanja prirode, s naglaskom na suradnju s organizacijama koje se bave očuvanjem morske bioraznolikosti (dupini, kitovi) i velikih zvijeri

Savjetodavne usluge vezane uz pripremu, provedbu i evaluaciju međunarodnih i nacionalnih projekata

Usluge informacijske tehnologije s posebnim naglaskom na Geografske informacijske sustave (GIS), uključujući upravljanje, administraciju, vizualizaciju, objavljivanje i naprednu analizu geoprostornih podataka, kao i razvoj i dizajn web stranica (Sustava za upravljanje web sadržajem) (CMS)) te razvoj i usluge marketinga na društvenim mrežama

 

Photo by: Ana Štrbenac

 

Stenella consulting d.o.o.

Vladimira Ruždjaka 2B

HR-10000 Zagreb

Croatia

​​

Tel: +385 91 5428 868​

ana.strbenac@stenella-consulting.hr

petra.strbenac@stenella-consulting.hr

© 2017 by Stenella consulting

Made by: Ylem Digitalni Kolektiv